Tellimistingimused

 

OSTU-MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. Üldtingimuste kehtivus
1.1. Käesolevad üldtingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse (edaspidi Tellimus) alusel internetis aadressil www.otto.ee asuvast OTTO eestikeelsest internetipoest või Eestis OTTO poolt levitatavatest postimüügikataloogidest (edaspidi kõik koos OTTO kataloog) kaupa telliva isiku (edaspidi Tellija) ning OÜ Catalogue-shop (edaspidi ka OTTO) vahel ning Lepingute sõlmimise protseduurile.
1.2. OTTO-l on õigus üldtingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud üldtingimused kehtivad üksnes nende Tellimuste ja Lepingute suhtes, mille puhul vastav Tellimus on esitatud pärast üldtingimuste muutmist.
1.3. Üldtingimuste käesolev redaktsioon kehtib postimüügi kataloogidest tellimisel alates hooajast "kevad-suvi 2018" ning OTTO internetipoodidest tellimisel alates 01.01.2018. a. Üldtingimuste käesolev redaktsioon asendab kõik eelnevad üldtingimused, mis kehtisid tellimisel OTTO postimüügi kataloogidest ja internetipoest ning kehtib kuni järgmise redaktsiooni avaldamiseni.

2. Kauba põhiomadused ja Lepingu sõlmimise protseduur
2.1. Kauba põhiomadused on esitatud OTTO kataloogis. OTTO kataloogi pildid kujutavad kauba põhiomadusi üldjuhul täpselt, ent kauba värv, suurus ja kuju võivad OTTO kataloogi piltidel kujutatust vähesel määral erineda.
2.2. Tellimuse esitamine on võimalik otse elektrooniliselt läbi OTTO internetipoe, telefoni või e-posti teel ning kirja teel, kasutades OTTO postimüügikataloogist leitavat tellimiskaarti.
2.3. Tellimust esitades kinnitab Tellija, et on vähemalt 18-aastane, tema teo- ja otsusevõime ei ole piiratud ning ta omab Eestis püsivat elukohta.
2.4. Tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse tähenduses. Tellimus lõpeb 12 nädalat pärast selle OTTO-le teatavaks saamist. Juhul, kui Tellija on teavitanud OTTO tellimiskeskust oma e-posti aadressist, siis edastatakse talle kinnitus Tellimuse kättesaamise kohta elektrooniliselt. Tellimuse kinnitus omab üksnes informatiivset tähendust Tellimuse kättesaamise kohta ning ei ole OTTO nõustumus Tellimusega Lepingu sõlmimise eesmärgil.
2.5. Kui OTTO asub Tellimust täitma, loetakse Tellimus aktsepteerituks ning Leping sõlmituks. OTTO edastab Tellijale kinnituse Lepingu sõlmimise kohta mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist kas elektrooniliselt (võimalusel) või kauba kättetoimetamisel.

3. Tellimuse täitmise tähtajad
3.1. Kõik laosolevad kaubad saadetakse klientideni 2-3 nädala jooksul, kuid tellimuse täitmise tähtaeg võib OTTO-st sõltumatutel asjaoludel kujuneda ka pikemaks.
3.2. Kui Tellimust ei ole võimalik täita 30 päeva jooksul, teavitab OTTO sellest Tellijat eraldi.
3.3. Juhul, kui tellitud kaupu ei ole võimalik koos laost välja saata, saadab OTTO tellitud kauba Tellijale mitme saadetisena.

4. Kauba hind
OTTO kataloogis esitatud kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu kehtivas määras. OTTO jätab endale õiguse korrigeerida hindu, kui muutub käibemaks.

5. Makseviisid
5.1. Lepingu eseme koguhind on esitatud OTTO kataloogis ning sisaldab käibemaksu kehtivas määras.
5.2. Tellija saab valida kahe makseviisi vahel:
5.2.1. tasumine paki kättesaamisel;
5.2.2. Liisi Konto-ga tasumine.
5.3. Kui Tellija on valinud makseviisina tasumise paki kättesaamisel (punkt 5.2.1), on ta kohustatud tasuma OTTO-le kogu tellitud kauba hinna hiljemalt kauba Tellijale või Tellija volitatud isikule üleandmisel kauba üleandmise kohas. Kui kauba üleandmise kohaks on Omniva väljastuspunkt, on Tellija kohustatud tasuma tellimuse hinna Omnivale. Kui kaup tuuakse Omniva teenusena koju, on Tellija kohustatud tasuma tellimuse hinna Omniva pakki üleandvale töötajale. Omniva on volitatud OTTO eest Tellija makseid tellimuse eest vastu võtma. Kui kauba üleandmise kohaks on Itella SmartPOSTi pakiautomaat, tasutakse maksekaardiga Itella SmartPOST OÜ-le.
5.4 Kui Tellija soovib kasutada kas punktis 5.2.2 sätestatud viisi (Liisi Konto-ga tasumine), sõlmib ta krediidilepingu OTTO poolt osundatud kolmanda isikuga (Holm Bank AS). Krediidileping sõlmitakse krediidilepingu üldtingimuste alusel, mis on kättesaadavad internetis aadressil www.otto.ee paikneval OTTO kodulehel. Liisi Konto-ga tasumist saab valida vaid täisealine Tellija.

6. Ettemaks
6.1. Kui Lepingu alusel on makseviisiks tasumine paki kättesaamisel, on Tellija kohustatud mööbli ja väärismetallist esemete tellimisel tasuma ettemaksu 20% tellitud toote hinnast OTTO pangaarvele: AS Swedbank, a/a EE832200221012314550, makse saaja: OÜ Catalogue-shop. Ettemaksu tasumise kohustust ei ole, kui vastava Lepingu kohaselt toimub tasumine Liisi Konto-ga.
6.2. Kui Tellijal on ettemaksu tasumise kohustus, ei saadeta vastavat Tellimust töötlusesse enne ettemaksu laekumist.

7. Saatekulu
7.1. OTTO kataloogist tellitud kaubad edastatakse kas posti teel või kullerteenusega. Mõlema viisi puhul lisandub saatekulu. Kullerteenusega edastamisele kuuluvad sellised kaubad, mis on OTTO kataloogis tähistatud märgiga kaubik.gif.
7.2. Posti teel edastamise puhul lisandub Tellimuse kogusummale olenemata tegelikult edastatavate pakkide arvust saatekuluna ühekordne tasu postiteenuse eest, mis sisaldab käibemaksu kehtivas määras. Saatekulu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega.
7.3. Saatekulu määrab ära kauba kättesaamiskoht. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks ükskõik millise talle sobiva Eesti Posti väljastuspunkti, on saatekulu 8,90 EUR. Kui Tellija valib kauba tema poolt näidatud aadressile kättetoimetamise Omniva vahendusel, on saatekulu 9,90 EUR. Kui Tellija valib kauba tema poolt näidatud aadressile kättetoimetamise SmartKULLERi vahendusel, on saatekulu 8,90 EUR. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks Omniva pakiautomaadi, on saatekulu 4,90 EUR. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks Itella SmartPOSTi pakiautomaadi, on saatekulu 3,99 EUR.
7.4. Itella SmartPOSTi kaudu kättesaadava paki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 60 x 36  x 60 cm. Juhul, kui paki mõõdud on suuremad kui 60 x 36 x 60, siis kuulub kaup kättetoimetamisele SmartKULLERI kaudu ning saatekuluks on 8,90 EUR.
7.5. Itella SmartKULLERi kaudu kättetoimetatava paki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 60 x 60 x 120 cm ja kaal ei tohi ületada 35 kg.
7.6. Omniva pakiautomaadi kaudu kättesaadava paki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 41 x 38 x 64 cm. Juhul, kui paki mõõdud on suuremad kui 41 x 38 x 64 cm, siis saadetakse pakk Eesti Posti väljastuspunkti ning pakile lisandub teenustasu 8,90 EUR.
7.7. Juhul, kui makseviisiks on valitud Liisi Konto-ga tasumine, tuleb paki kättesaamiseks enda isik tuvastada ID-kaardiga, kui paki kättesaamiskohaks on Itella SmartPOSTi pakiautomaat või Omniva pakiautomaat. Kui sellisel juhul on paki kättesaamiskohaks Eesti Posti väljastuspunkt, tuleb esitada väljastuspunkti töötajale pildiga isikut tõendav dokument.
7.8. Kullerteenusega edastamise puhul lisandub kaupade hinnale olenemata tegelikult edastatavate pakkide või tegelikult aset leidvate transpordisoorituste arvust saatekuluna ühekordne teenustasu summas 23,90 EUR. Teenustasu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega. Kui Tellimus sisaldab koos kullerteenuse tähistust kandva kaubaga kaubik.gif, ka teisi kaupu ning viimased jõuavad Eestisse kullerteenuse tähistusega kaubast varem, siis saadetakse need kaubad Eesti Posti väljastuspunkti (lisandub saatekulu 8,90 EUR), ning kui saabub kullerteenuse tähistust kandev kaup, siis tuuakse see kulleriga Tellijale koju (lisandub teenustasu 15 EUR), st kokku lisandub tellimusele 23,90 EUR.

8. Kauba kättesaamine
8.1. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks talle sobiva Eesti Posti väljastuspunkti, saadab Omniva Tellijale SMS-i või e-kirja, milles sisalduva saadetise numbri alusel saab Tellija paki valitud väljastuspunktist kätte. Pakile järele minnes tuleb Tellijal kaasa võtta isikut tõendav dokument.
8.2. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise Omniva teenusena, võtab Omniva klienditeenindus Tellijaga ühendust ning lepib kokku paki kättetoimetamise aja ja lunasaadetise puhul teatab ka paki maksumuse.
8.3. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise SmartKULLERi teenusena, võtab SmartKULLERi klienditeenindus Tellijaga ühendust ning lepib kokku paki kättetoimetamise aja ja lunasaadetise puhul teatab ka paki maksumuse. Pakk antakse Tellijale üle unikaalse koodi alusel, mis saadetakse Tellijale SMS-teatega.
8.4. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks Itella SmartPOSTi pakiautomaadi, saadab Itella SmartPOST OÜ Tellijale SMS-i kauba saabumise kohta.
8.5. Kauba tellimine väljapoole Eesti territooriumi ei ole võimalik.
8.6. Kui tellitud on kaup kullerteenuse tähistusega kaubik.gif, võtab OTTO kauba saabumisel Eestisse Tellijaga ühendust ning kui vastavalt valitud makseviisile on Tellijal õigus kaup kätte saada, toob kuller kauba Tellija poolt määratud aadressile. Enne kulleri teeleasumist kooskõlastab kullerteenuse osutaja Tellijaga telefoni teel kauba üleandmise aja.
8.7. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks Omniva pakiautomaadi, saadab Omniva Tellijale SMS-i ja soovi korral ka e-maili kauba saabumise kohta.

9. Tellija vastuvõtuviivitus
9.1. Kui Tellija ei ole ühe nädala jooksul alates kauba üleandmise kohta saabumise teate saamisest oma tellitud kaubale järele tulnud, satub Tellija vastuvõtuviivitusse.
9.2. Vaatamata punktis 9.1 sätestatule hoitakse Tellija kaupa Eesti Posti väljastuspunktis 21 päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale tellitud kauba saabumise kohta kaks kirjalikku teadet.
9.3. Kui Tellija tellis kauba Omniva teenusena koju, kuid telefoni teel Tellijaga kontakti ei saada, toimetatakse pakk lähimasse Eesti Posti väljastuspunkti ning Tellijale edastatakse paki saabumise teade, mille alusel Tellija saab paki teatel märgitud väljastuspunktist kätte.
9.4. Itella SmartPOSTi pakiautomaadis hoitakse pakki kooskõlas punktiga 9.1 seitse päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale kaks SMS-i ja soovi korral ka e-kiri.
9.5. Kui Tellija tellis kauba SmartKULLERi teenusena koju, kuid esimesel korral ei õnnestu pakki üle anda, lepib kuller kokku teise aja või toimetab paki ilma lisatasuta Tellijale sobivasse Itella SmartPOSTi pakiautomaati, kus hoitakse pakki seitse päeva.

10. Tarbija taganemisõigus.
10.1. Tellijal on õigus ilma põhjust avaldamata taganeda Lepingust 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.
10.2. Tellija võib Lepingust taganeda, kasutades selleks taganemisavaldust: kaubaga kaasas olevat tagastuslehte või avalduse tüüpvormi (leitav siit). Taganemisavaldus tuleb OTTO-le edastada hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest kas koos tagastatava kaubaga või eraldi posti või e-posti teel punktis 20 toodud posti või e-posti aadressil.
10.3. Lepingust taganemisel tuleb Tellijal kaup tagastada taganemisavalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitada sellekohane tõend. Tellija peab viima kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest (kui OTTO-le teatatakse taganemisest muul viisil, kui taganemisavalduse lisamisega kaubale) soovitavalt originaalpakendis (kui OTTO-le ei ole taganemisest juba teatatud, siis koos taganemisavaldusega) koos kõikide markeeringutega kauba üleandmise kohta (kas sobivasse Eesti Posti väljastuspunkti, Omniva pakiautomaati või Itella SmartPOSTi pakiautomaati). Kui klient oli tellinud tagastatava kauba Omniva teenusena koju, tuleb Tellijal viia tagastatav kaup talle sobivasse Eesti Posti väljastuspunkti. Kui klient oli tellinud tagastatava kauba SmartKULLERi teenusena koju, tuleb Tellijal viia tagastatav kaup talle sobivasse SmartPOSTi pakiautomaati. Kullerteenuse märgiga kaubik.gif tähistatud kauba tagastamiseks tuleb võtta ühendust OÜ Catalogue-shop töötajaga (tel. 6 737 173), kes edastab tagastamissoovi kullerile, ning kaubale tullakse Tellija poolt osundatud aadressile järele.
10.4. Kauba koos tuleb tagastada kõik sellega kaasas olevad osad (sh kasutusjuhendid ja eemaldatavad detailid ning kaubaga kaasas olnud saateleht).
10.5. Tagastada ei ole võimalik kaupa, mis on valmistatud Tellija isiklikke vajadusi arvestades või Tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt mõõtu lõigatud kardinad, kardinapuud, vaibad, kangad), mis rikneb või vananeb kiiresti, suletud pakendis üle antud kaupa, mis ei ole pakendi avamise järel tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagasisaatmiseks kõlblikud (nt kosmeetikatooted, erootikatooted, aluspesu), suletud pakendis üle antud audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara, mille pakend on avatud jmt kaupa, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada.
10.6. Tellija saab kauba tagastada tasuta, v.a. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamise korral. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamisel mitme saadetisena ei ole Tellijal võimalik tasuta tagastada Tellimuse esemeks oleva kauba viimast osa. Eelkirjeldatud juhtudel on tagastamise otseste kulude kandmine Tellija kohustuseks. Need kulud kannab Tellija eest siiski OTTO, ent tasaarvestab seeläbi omandatud nõude Tellija vastu kattuvas ulatuses Tellijale tagastamisele kuuluva saatekuluga.
10.7. Tellija ei tohi olla tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kaupa võib proovida, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust, nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Kui Tellija on tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, vastutab Tellija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.
10.8. OTTO tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse jõudmisest OTTO-ni. OTTO võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Tellija on kauba tagastanud või on esitanud OTTO-le tõendi, millest nähtub, et Tellija on kauba tagasi saatnud.
10.9. OTTO tagastab Tellijale saatekulu kogu Tellimuse esemeks oleva kauba tagastamise korral. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamisel mitme saadetisena tagastatakse saatekulu Tellimuse esemeks oleva kauba viimase osa tagastamisel. Kui Tellija on valinud OTTO poolt kauba kättetoimetamiseks pakutud kõige odavamast kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea OTTO sellest tulenevaid täiendavaid kulusid Tellijale hüvitama. Tagastamisele kuuluv saatekulu tasaarvestatakse kattuvas ulatuses Tellija poolt tasumisele kuuluva kauba tagastamise tasuga, mille OTTO on Tellija eest tasunud. Saatekulu ja kauba tagastamise tasu tasaarvestust ületavas osas saatekulu tagastatakse, kui seda ei ole võimalik tasaarvestada muude OTTO sissenõutavate nõuetega Tellija vastu. OTTO-l on õigus tasaarvestada tagastamisele kuuluv summa OTTO sissenõutavate nõuetega Tellija vastu. Ostuhinna tasumise nõuetega võib OTTO oma sissenõutavad nõuded tasaarvestada eeldusel, et vastavate Tellimuste puhul on makseviisiks valitud tasumine kättesaamisel.
10.10. Ostu-müügilepingust taganemise korral on Tellijal õigus taganeda ka ostu-müügilepingu finantseerimiseks sõlmitud krediidilepingust. Juhul, kui taganetakse Lepingust, mille makseviisiks on Liisi Konto-ga tasumine, siis loetakse, et Tellija on samas automaatselt taganenud ka krediidilepingust. OTTO teavitab Krediidiandjat viivitamatult Lepingust taganemisest.
10.11. Kui originaalpakendit on võimalik avada seda rikkumata, peab kauba tagastamisel olema pakend rikkumata ja terve, samalaadses seisukorras kui kauba kättesaamisel. Kui pakend on katki ja rikutud, on OTTO-l õigus Tellijale tagastamisele kuuluvast summast maha arvestada kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei vastuta ostja rikutud pakendi eest.

11. Puudustega kaup
11.1. OTTO vastutab kauba Tellijale üleandmisel olemas olnud puuduste eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Tellijal on õigus teatada OTTO-le puudusest kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest, saates e-kirja aadressile info@otto.ee või helistades telefonil 6 737 173. OTTO vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.  OTTO vastutab puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul konkreetse kaubaartikli üleandmisest. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubaartikli üleandmise päevast ilmnenud puudus oli olemas kaubaartikli üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kaubaartikli või puuduse olemusega.
11.2. Tellija kohustub alles hoidma kaubaga kaasas olevat saatelehte. Saateleht on Tellija ostu tõendav dokument ja selle olemasolu on vajalik kauba puudustest tulenevate õiguste realiseerimiseks.
11.3. Puuduste esinemisel on Tellijal eelkõige õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba ümbervahetamist. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, OTTO on õigustamatult kauba parandamisest või asendamisest keeldunud, OTTO ei paranda või asenda kaupa mõistliku aja jooksul pärast puudusest teatamist või põhjustab kauba parandamise või asendamisega Tellijale põhjendamatuid ebamugavusi, on Tellijal õigus Lepingust taganeda.
11.4. OTTO ei vastuta kauba puuduse eest, kui kauba puudus tekkis pärast kauba üleandmist Tellijale, mh kauba vale kasutamise või tavapärase kulumise tulemusel, ega ole tekkinud OTTO kohustuse rikkumisest tulenevalt.
11.5. Juhiseid toimimiseks kauba puuduste korral ja lisainfot kauba hoolduse kohta saab OTTO klienditeenindusest telefonil 6 737 173.
11.6. OTTO vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

12. Kauba ümbervahetamine
12.1. Tellijal on õigus vahetada rõivaid ja jalatseid ümber teise suurusega sama artiklinumbri ja värviga toote vastu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
12.2. Kauba ümbervahetamiseks tuleb kaup tagastada ja tellida uus kaup kooskõlas punktis 12.1 sätestatuga. Tagastamine peab toimuma 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Käesoleva punkti alusel ümber vahetatud kauba kättetoimetamisel saatekulu ei lisandu.
12.3. Kaup, mida ei ole punkti 10.5 kohaselt võimalik tagastada, ei ole võimalik ka ümber vahetada.

13. OTTO taganemisõigus
13.1. OTTO-l on õigus Lepingust taganeda seaduses sätestatud juhtudel ning järgnevate olukordade esinemisel:
13.1.1. tellitud kaupa ei ole võimalik, mh varude ammendumise tõttu, tarnida;
13.1.2. kauba hind OTTO kataloogis on ekslikult näidatud ebaõigesti ja Lepingu aluseks olev Tellimus on tehtud vastava ebaõige hinna alusel;
13.2. Tellijat informeeritakse OTTO poolsest taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Tellija tasutud ettemaks tagastatakse sel juhul viivitamatult, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.

14. Omandireservatsioon
Tellimuse alusel Tellijale tarnitud kaup jääb kuni hinna täieliku tasumiseni OTTO omandiks.

15. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmete töötlemise tingimused on ära toodud alajaotuses "Isikuandmete töötlemine".

16. Nõuete pantimine ja loovutamine
OTTO jätab endale õiguse loovutada ja pantida Lepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele, sealhulgas faktooringulepingu alusel.

17. Sissenõudmiskulud
OTTO-l või tema poolt volitatud isikul, samuti isikul, kellele OTTO on loovutanud Tellijaga sõlmitud Lepingust tulenevad nõuded, on õigus nõuda Tellijalt Tellija poolsete maksetega viivitamisel sisse ka vastavate nõuete sissenõudmisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, sh kulud õigusabile ning inkassoteenustele.

18. Tellimuse vastuvõtmisest keeldumine
OTTO-l on õigus keelduda Tellijalt Tellimuse vastuvõtmisest, kui Tellija on Lepingust taganenud ja tellitud kauba väljaostmata tagasi saatnud 3 (kolm) või enam korda 12- (kaheteist-) kuulise järjestikkuse ajaperioodi jooksul.

19. Järelevalveasutus ja vaidlused
19.1. Üldtingimuste alusel sõlmitud Lepingute üle on järelevalvepädevus Tarbijakaitseametil. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostu-müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.
19.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.
19.3 Kui Tellija ja OTTO ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tellijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostu-müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tellijal on võimalus pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava internetipõhise platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/odr. Muul juhul lahendatakse vaidlus Tellija elukohajärgses kohtus. Tellija kohustub tagama, et OTTO-l oleksid andmed Tellija elukoha-aadressi kohta. Juhul, kui muud andmed puuduvad, loeb OTTO Tellija elukoha-aadressiks selle aadressi, kuhu Tellija on kaupu tellinud.

20. Kontaktandmed
Ärinimi: OÜ Catalogue-shop
Aadress: Sära tee 11-5, Peetri, Rae vald, 75312
Telefon: 6 737 173
E-post: info@otto.ee
Kontaktandmed kaebuste ja taganemisavalduste esitamiseks:
Aadress: Sära tee 11-5, Peetri, Rae vald, 75312
E-post: info@otto.ee

21. Lõppsätted
21.1. Üldtingimustele ning Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
21.2. Kui üldtingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas üldtingimuste ega Lepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.
21.3. Tellija on üldtingimused läbi lugenud, nõustub siinsete sätetega ning kinnitab seda Tellimuse esitamise ja tellitud kauba vastuvõtmisega.